Neljas juuli 2017: isamaalised Piibli tsitaadid, salmid ja lõigud 4. juuli tähistamiseks

PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty ImagesNeljanda juuli ilutulestikku nähakse USA Kapitooliumi ja rahvusmonumendi kohal Washingtonis 4. juulil 2013.

Head 4. juulit! Täna tähistame iseseisvusdeklaratsiooni 241. aastapäeva. Kui deklaratsioon avaldati rohkem kui aasta pärast vabadussõja puhkemist, peetakse 1776. aasta dokumenti ametlikuks selgituseks, miks Kongress hääletas Suurbritanniast sõltumatuse väljakuulutamise poolt.Deklaratsioon võeti tegelikult vastu 2. juulil, vastuhääli ei antud, kuid see kinnitati ametlikult alles 4. juulil. Sellepärast tähistame iseseisvuspäeva 4. juulil.kui palju teenib Nicole Curtis episoodi kohta

Iseseisvusdeklaratsioon ilmus algselt mitmel kujul, sealhulgas vähemalt 200 niinimetatud Dunlapi laia külge, mis sai nime Philadelphia printeri John Dunlapi järgi. Vastavalt iseseisvusdeklaratsiooni kaasaegsetele väljaannetele , Dunlapi laiad küljed jagati laiali kolmeteistkümne osariigi vahel ja kus nad hiljem välja andsid oma koopiad uutele Ameerika kodanikele.

Mida ütleb pühakiri iseseisvuspäeval isamaalisuse kohta? Lugege neid inspireerivaid ja isamaalisi Piibli tsitaate vabaduse kohta, et teada saada:
1. Ela vabade inimestena, ära kasuta oma vabadust kurjuse varjamiseks, vaid elades Jumala teenijatena. - Peetruse 2:16


2. Temas [Kristuses] ja temasse usu kaudu võime läheneda Jumalale vabalt ja kindlalt. - Efeslastele 3:12


3. Sest teid on kutsutud elama vabaduses, mu vennad ja õed. Kuid ärge kasutage oma vabadust oma patuse olemuse rahuldamiseks. Selle asemel kasutage oma vabadust üksteist armastuses teenida. Sest kogu seaduse võib kokku võtta ühe käsuga: 'Armasta oma ligimest nagu iseennast.' -Galaatlastele 5: 13-14kuidas saada instagramis anonüümseid küsimusi

4. Just vabaduse pärast on Kristus meid vabaks lasknud. Seisake siis kindlalt ja ärge laske end uuesti orjuse ikke koormata. - Galaatlastele 5: 1


5. Nüüd on Issand Vaim ja kus on Issanda Vaim, seal on vabadus. - 2. Korintose 3:17


6. Seepärast andke teile, vennad, teada, et selle mehe kaudu kuulutatakse teile pattude andeksandmist ja tema kaudu on igaüks, kes usub, vabastatud kõigest, millest te ei saanud Moosese seadusega vabaneda. -Apostlite teod 13: 38–39

hr>

7. Jeesus vastas: „Ma ütlen teile tõtt, igaüks, kes pattu teeb, on patu ori. Ori ei ole perekonna alaline liige, kuid poeg on igavesti perekonna osa. Nii et kui Poeg sind vabaks teeb, oled sa tõeliselt vaba. ' -Johannese 8: 34–36


8. Jeesus ütles inimestele, kes temasse uskusid: „Te olete tõesti minu jüngrid, kui jääte truuks minu õpetustele. Ja te saate teada tõe ja tõde teeb teid vabaks. ' -Johannese 8: 31-32


9. Suveräänse Issanda Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud, et vaestele häid uudiseid tuua. Ta saatis mind lohutama murtud südameid ja kuulutama, et vangid vabastatakse ja vangid vabastatakse. - Jesaja 61: 1

reeva steenkamp kuriteopaiga fotod

10. Ära näpista mu suust tõesõna, sest ma olen lootnud sinu seadustele. Ma kuuletun alati teie seadustele igavesti ja igavesti. Ma kõnnin vabalt ringi, sest olen otsinud teie ettekirjutusi. Ma räägin teie seadustest kuningate ees ja mind ei häbeneta, sest ma naudin teie käske, sest ma armastan neid. -Laul 119: 43-47Huvitavad Artiklid